VÁŠ PRŮVODCE SVĚTEM KLIMATIZACÍ

Časté dotazy


Dotazy před pořízením klimatizace

Jedná se hlavně o teplotu v prostoru venkovní jednotky a její následné otestování a získání naměřených hodnot. Teplota v prostoru venkovní jednotky by neměla v okamžiku montáže a měření být pod 10 st.                                                                                                                                                                                                                                 (1)

Jde hlavně o broušení a vrtání při kterém vzniká jemný prach a nejde pak z vnitřních jednotek dostat ven. Tohle se stává i při velmi dobře zabalených jednotkách, prach je tak jemný že i nejmenší skulinkou se dostane dovnitř a tam dělá problémy ložiskům ventilátoru a elektronice.                                                                                        (2)

Důležitý je rozsah montáže, náročnost a komplikace stavebních úprav (1 kus, nebo sestava např. 10 kusů klimatizací). Standardní montáže (do 2-3 klimatizací) se dají, zvládnou za 1 pracovní den, náročnější sestavy a komplikovanější stavební práce řešíme větším počtem techniků a obvykle se dokončuje do dvou dnů. Jednoduchá montáž samotná jedné splitové (1+1) sestavy trvá v průměru 4-6 hodin.                                                                                                                                                                                                                               (6)

Tepelné čerpadlo pracuje na podobném principu jako chladnička, která uvnitř odebírá teplo (chladí) a na druhé straně topí. Podobně pracuje tepelné čerpadlo, ale s mnohem větším výkonem.
Odebírá teplo z venkovního prostředí (vodě, vzduchu nebo zemi) a předává ho do topné soustavy, např. radiátorů, konvektorů nebo podlahového topení. V případě systému vzduch-voda se teplo odebírá ze vzduchu pomocí výparníku. U systémů země-voda se teplo odebírá ze země pomocí vrtů nebo kolektorů a u systémů voda-voda ze studní nebo vodního toku.

Výhody systému vzduch-voda:

                        U nás jsou pro tepelná čerpadla typu vzduch-voda téměř ideální podmínky. Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu a schopnosti tepelného čerpadla vzduch-voda topit i při                venkovních teplotách až –15 °C jsou i na – 20°C je poměr úspora/cena těchto systémů mnohem zajímavější než u systémů země-voda, jejichž realizace je mnohem náročnější, i  podstatně dražší. Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané ze vzduchu je opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu.

            Proč tepelná čerpadla vzduch-voda

 • Zajímavá pořizovací cena a rychlá návratnost investice
 • Žádné zemní vrty, zemní kolektory nebo studny
 • Rychlá, snadná a tím i levná montáž                                                                                                                                                                         (3)

Záleží na celkové obtížnosti objednávky, všeobecně montujeme klimatizační sestavy do 14 dnů po potvrzení objednávky, případně uhrazení zálohové faktury, v letním období kdy je sezona se termíny montáží řeší dohodou do 4 týdnů (dovolené, volné termíny montáží, počasí, skladová dostupnost klimatizací, atd). Průměrná montáž  trvá v průměru 4-6 hodin. (5)

Firma KLIMATRON SERVIS s.r.o. Vám nabídne návrh a vypracování nezávazné nabídky na klimatizaci zcela zdarma, včetně prohlídky technikem po celé ČR.                        (4)

 

Záruční podmínky Klimatron Servis s.r.o.

       TEPELNÁ ČERPADLA, KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

Vážený zákazníci, děkujeme Vám, že jste zakoupili tepelné čerpadlo, klimatizační jednotku nebo odvlhčovač vzduchu. Před prvním použitím výrobku si důkladně prostudujte český návod k obsluze. Firma Klimatron Servis s.r.o. Vám těmito záručními podmínkami poskytuje záruku za níže uvedených podmínek.

 1. Výrobek byl zakoupen v ČR
 2. Výrobek byl užíván v souladu s příslušným návodem k obsluze, technickými a bezpečnostními normami platnými v ČR a byl odborně instalován.   Odborná instalace se nevyžaduje u mobilních klimatizací a odvlhčovačů vzduchu.
 3. K záruční opravě je nutné předložit řádně, úplně vyplněný a podepsaný předávací protokol včetně kopie dokladu o zakoupení. U mobilních klimatizací a odvlhčovačů vzduchu doporučujeme po dobu záruční lhůty uschovat původní obaly pro případný transport.
 4. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
  1. Záruční list (předávací protokol ) má neúplné nebo odlišné údaje oproti údajům na výrobku
  2. Výrobek je poškozen vodou, ohněm, přepětím v rozvodné síti, statickou elektřinou, nehodou, nesprávným požíváním, opotřebením nebo mechanickým poškozením, používáním v prašném prostředí
  3. Výrobek je poškozen při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci
  4. K poškození výrobku došlo během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou manipulací nebo zacházením v rozporu s návodem k obsluze
  5. Do výrobku nebo jeho části bylo zasaženo neoprávněnou osobou nebo k záruční opravě neoprávněným subjektem nebo byly porušeny prvky ochrany sloužící k zjištění neodborné montáže dílů.
  6. V případě vady přístroje způsobené používáním jiného než doporučeného spotřebního materiálu a náhradních dílů.
  7. Byly poškozeny či pozměněny prvky sloužící k identifikaci výrobku či údaje uvedené na záručním listu.
  8. U části výrobku, které podléhají běžné spotřebě nebo částí, které se při požívání opotřebovávají.
 5. Opravu mobilních klimatizací a odvlhčovačů vzduchu lze provést pouze v autorizovaných servisech nebo u dovozce.
 6. Opravu tepelných čerpadel a ostatních klimatizačních zařízení lze uplatnit u společnosti, která provedla odbornou instalaci a není-li to z objektivních důvodů možné potom u dovozce.
 7. V případě že bude výrobek postižen takovou vadou, kterou bude možné rychle a bez dalšího odstranit, bude uplatněný reklamační nárok řešen odstraněním (opravou) vady nebo části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci, aby byl vyměňován celý výrobek.
 8. V případě že bude výrobek postižen takovou vadou, kterou bude možné rychle a bez dalšího odstranit, bude uplatněný reklamační nárok řešen odstraněním (opravou) vady nebo části výrobku, neboť v takovém případě odporuje povaze věci, aby byl vyměňován celý výrobek.
 9. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů.

(a) Zaměřit vnitřní jednotku co nejvhodněji do daného interiéru, aby ochlazovaný vzduch co nejlépe cirkuloval a přitom nejméně narušoval osoby v prostoru.

(b) Vnitřní jednotka by měla byt min. asi tak 2,2 m od země a cca 10 cm pod stropem pro lepší nasávání a snímání vzduchu.

(c) Průchod pro rozvody mědi je podle výkonu jednotky od 50 – 65 mm. V případě odvodu kondenzátu z jednotky spádem, musí být rozvody a průchod vyspádovány aby kondenzát odtékal, nezůstával v hadici a časem nezačal zapáchat.

(d) Pokud nelze průraz udělat přímo za jednotkou, je potřeba počítat s tím, že rozvody vedeny od jednotky k průrazu musí být také vyspádovány (nemusí – pokud kondenzát vedeme jinam než rozvody). V případě, že nelze odvod kondenzátu vyspádovat , musí se dát do jednotky ,,čerpadlo kondenzátu“. U tohoto řešení je potřeba počítat s tím, že čerpadlo je elektromechanická součástka a hlučnost se pohybuje kolem 19 – 27 dB.

(e) Venkovní jednotka se dá instalovat několika způsoby podle možností.

Na fasádu na ,, L „ konzole, na terasu ,, odpružené konzole“, na střechu,, střešní náklopná konzole“

– nutná konzultace s dodavatelem střechy (statika, nosnost atd.), na půdě.

Jelikož venkovní jednotky jsou tepelná čerpadla a umí velmi ekonomicky topit , tak většina  klientů tuto možnost hojně využívá. U topení vzniká kondenzát ve venkovní jednotce, proto je zapotřebí nezapomenout odvádět kondenzát – hlavně u jednotek umístěných na půdě.

(f) Systém klimatizace se musí vy-vakuovat a musí být utěsněný. Podle potřeby a délky rozvodů se dotlakuje chladivem.

(g) Všechny průrazy se utěsní pěnou a zapraví. Rozvody se zapraví buď do lišt, pod omítku, pod sádrokartony atd.                                        (7)

Uvedená cena na webových stránkách je pouze za klimatizaci bez DPH. Pokud si ji od nás zakoupíte i s montáži ještě Vám můžu dát výhodnější cenu. Přednostně montujeme námi prodané klimatizace. Celková montáž dle náročnosti, použitého materiálu (CU rozvody, konzole, lišty, čerpadlo kondenzátu, atd.) a požadavků se určuje pro každého zákazníka individuálně. (13)

Jednak je to z bezpečnostních důvodů, pád z žebříku či střechy je vysoce pravděpodobný. Pak také z technologického hlediska, montáž rozvodů CU potrubí-vlhkost, možnost zatečení do venkovní jednotky na elektroniku, která je při montáži otevřená….                                                                                                                                                 (14)

Bohužel klimatizace zakoupené v obchodních  řetězcích nemontujeme. Levnější klimatizace mají zpravidla nízkou kvalitu požitých materiálů a tudíž montáž bývá problematická. Obvykle na tyto levnější výrobky nejsou náhradní díly, pak ale systém bývá nutné vyměnit kompletně. Záruku můžete uplatnit v záruční době (pozor na poskytnuté délky záruk), demontáž a montáž si už musíte ovšem znova zaplatit. Na dodanou práci se obvykle vztahuje záruka 6 měsíců. Z výše uvedeného je patrné že se vyplatí realizovat kompletní montáž s dodávkou klimatizací od firmy dodávající kompletní realizaci, od návrhu po montáž, nabízející záruční a pozáruční servis…                                                                                                      (15)

Klimatizaci Vám navrhneme ale potřeboval bych ještě znát výkony chladících boxů nebo poslat foto výrobního štítku….
Dovolím si pro informaci pár základních poznámek:
Klimatizace se počítají na m3, dále se musí přičíst výkon jednotlivých spotřebičů v místnosti, prosklení, případně další osoby trvale se zdržující v tomto prostoru. Do laboratoří doporučujeme klimatizace s provozem 24/7 s celoročním provozem (umí chladit i při minusových venkovních teplotách do -20°C), jednotku Vám můžeme navrhnout od stolu nicméně je ale lepší to vidět a na místě prokonzultovat, není to zcela vhodné navrhovat od stolu na papíře…
Je pak při zadání-specifikaci montáže více otázek než odpovědí. Jaká je vzdálenost vnitřní/venkovní jednotka, umístění na střeše-fasádě-podstavci, připojení elektřiny možné max.zatížení v rozvaděči, vrtání do panelu nebo cihly, odvod kondenzátu z vnitřní i venkovní jednotky, řízení teploty automaticky nastavením požadované hodnoty (některé klimatizace umí na automatiku pouze 24°C), jaká je požadovaná stálá teplota, umístění jednotky, výšky stropů…..atd. V případě zájmu se můžete podívat na naše stránky, kde by se toto dalo přirovnat k serverové místnosti…..(16)

V případě většího odběru klimatizací přiznává firma množstevní slevu individuálně dle výrobce, obecně se dá přiznat sleva na klimatizaci  při odběru:

1 klimatizace     – 20% 

3 klimatizace     – 22%

5 klimatizací     – 24%

8 klimatizací     -26%

                                            10 klimatizací a více     -30%                                                 (17)

Tato řada se doporučuje instalovat do místností o objemu:

ASH-09AIE na 65m3
ASH-12AIE na 90m3
ASH-18AIE na 140m3
ASH-24AIE na 200m3
Pro navržení nejvhodnějšího systému je pak potřeba zohlednit více faktorů, prosklení místnosti, tepelné zatížení stropu (podkoroví, rovná střecha), počet osob dlouhodobě pobývajících v místnosti, atd. Nicméně pro základní ocenění montáže je to postačující.                                                                                                                       (18)

Tato otázka je celkem komplikovaná, vnitřní jednotka funguje jenom při spuštěné venkovní jednotce ve všech režimech, odvlhčuje  vnitřní prostor hlavně při chlazení, při topení se čtyřcestný  ventil přepne do obráceného režimu a kondenzát se vytváří na venkovní jednotce, proto je potřeba v některých případech přidat na venkovní jednotku do systému odvodu kondenzátu topný kabel, pro funkci odvlhčování je tedy systém nastavený na funkci jakoby chlazení ale teplota na výstupu je udržována na úrovni okolní teploty vnitřního prostoru/vnitřní jednotky, to znamená že by jsme vám museli dát jednotku vyšší řady tedy která umí pracovat do -15°C (garantovaných, ale zvládá i -20°C), nebo navrhnout jiného výrobce který dělá speciální klimatizace do serveroven, kde jsou obdobné požadavky (chlazení v zimě, provoz 7dní/24hod, vysoká úroveň zpracování) ale cenově je tato sestava o 30% dražší…. Je na zvážení co od toho ve skutečnosti budete potřebovat, a hlavně aby jste toto využili, doporučuji jednotku do -15°C venkovní teploty, což bohatě postačuje, pak už obvykle zapínáte centrální topení kde se doporučuje každodenní krátké větrání….atd.         (19)

Bourací a sekací práce účtujeme samostatně, pokud si to vybouráte dle zakreslení našeho technika a připravíte trasu pro CU potrubí samy, bourací práce nebudeme účtovat, nicméně pokud se to u Vás bude montovat po sezoně (září-duben) bude celková cena montáže nižší i za jednotku, dodatečně cenu aktualizujeme při závěrečné fakturaci.                           (20)

Cena za servis je obvykle 1077,- celkem s DPH 21%                                                                                                                                                                                                         (21)

V případě, že máte v serverové místnosti již zastaralou klimatizační jednotku a máte s ní více starostí než-li užitku, tak Vám doporučuji určitě jednotku novou a to buď stejného výkonu nebo raději výkonnější. Co se týče stanovení výkonu tak se můžeme držet stávající jednotky, ale raději bych Vám doporučil klimatizaci výkonnější, která je navržená pro serverové místnosti (umí chladit do -15C venkovní teploty). Nejlepší bude tel. kontakt pro ústní domluvu, kde se můžeme domluvit na osobním setkání nebo objasnit potřebné informace, které Vám můžou napomoct k vyřešení problému.

Pokud jde o serverovou místnost tak je vždy potřeba znát:

 1. rozměry místnosti
 2. topný výkon serverů
 3. zda chcete chladit i v zimním období
 4. jakou teplotu potřebujete v místnosti dosáhnout
 5. kudy a kam bude odváděn kondenzát z vnitřní jednotky

Na základě těchto informací potom není problém určit výkon klimatizační jednotky a vybrat vhodný komponent určený přímo pro Vaši potřebu.                                 (10)

Ano klimatizaci umíme dodat, je potřeba znát rozměry sklepa, nebo prostor který chcete klimatizovat. V tomto případě je osobní prohlídka nutná. Jde o zjištění umístění vnitřní a venkovní jednotky, úroveň vlhkosti v prostoru, přívod elektřiny atd.                                                                                                                                                                                (11)

Pro novostavby a sociální bydlení je snížené na DPH 15%, montáž zakázky musí být provedena v prostorách určených pro bytové účely, kde podíl plochy určené k bydlení je více než 50%.Provozní dotazy

Zamrzání vnitřní jednotky může být z více příčin:

1. Jednotka může být předimenzovaná na daný prostor

2. Zkontrolovat součet výkonů vnitřních jednotek dle kombinační tabulky

3. Únik chladiva ze systému

O snížení hlučnosti u klimatizace je velice specifická. Myslím, že by bylo dobré se zamyslet nad kvalitou, vytížením a stářím Vaší klimatizace, ne každá je na stejné úrovni zejména co se týká hlučnosti. Naše firma nabízí kvalitní klimatizace s hlučností od 24dB, což je nejnižší hodnota hlučnosti. Pokud trváte na instalaci „kopule“, osobně je to vyzkoušené jen co by změna směru proudění vzduchu. Na snížení hlučnosti to význam nemá.                                                               (12)

Snad jsme na vše odpověděli srozumitelně a v dostatečné míře, v případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte. Jistě toho z praxe mnoho víme, na nabídky jezdíme dlouhé roky a také navrhujeme klimatizace a kompletní chladící systémy na míru pro zákazníka, neradi tudíž navrhujeme chladící-klimatizační systémy „od stolu“ a bez konzultace.

Samozřejmě naceníme chladící systém jaký by u Vás měl být, výjimečně se ale z ekonomického nebo jiného důvodu dá na žádost zákazníka vytvořit i nabídka pouze na přání…

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

                                                         Roman Ovčáček –hlavní technik 

                                                              Anton Kavický- ředitel