VÁŠ PRŮVODCE SVĚTEM KLIMATIZACÍ

Služby

1. Poradenství a zaměření klimatizace

Rádi vás zdarma navštívíme a na místě posoudíme vaše prostory a požadavky. Společně projednáme vaše očekávání (k čemu jsou prostory využívány, jak často bude klimatizace v provozu, požadavky na design, atd.), doporučíme Vám optimální umístění vnitřní a venkovní jednotky a předběžně navrhneme nejvhodnější klimatizační jednotku včetně předpokládané ceny. Návštěva našeho technika je doporučována pro nejvhodnější výběr klimatizace. Jsme ochotni pomoci při konzultacích k veřejným výběrovým zadáním, jako je pomoc se specifikací poptávané klimatizace.

2. Zpracování technické a cenové nabídky

Na základě vašich požadavků a zaměření vám připravíme podrobnou nabídku na montáž klimatizace. Součástí nabídky je technická specifikace nabízené klimatizace včetně katalogového listu a cenového rozpočtu. Je-li to možné připravujeme pro zákazníka dvě varianty nabídek. Zpracování nabídky dvou variant je zdarma a nabídka je pro vás nezávazná. V případě většího množství poptávaných nabídek je toto možné po vzájemné dohodě, ale už je pak zpoplatněno z důvodu pracnosti a časové náročnosti.

3. Dohodnutí termínu montáže

Budete-li s naší nabídkou spokojeni dohodneme s vámi datum montáže. Při montáži jsme připraveni vyjít vám maximálně vstříc. Ve výjimečných případech montujeme i o víkendech nebo v noci (umožňují-li to podmínky) ovšem za mimořádný příplatek dle situace a kapacitních možností. Při dojednávání termínu vás požádáme o zaslání písemné objednávky (e-mail).

4. Doprava a montáž klimatizace

V dohodnutém termínu vám klimatizaci dopravíme a zahájíme montáž, obvykle mezi 8-9 hodinou dorazí montážní parta. Realizace spočívá především v upevnění vnitřní a venkovní jednotky, proražení otvoru pro CU potrubí a kondenzát, instalace potrubí a kabeláže, odzkoušení klimatizační jednotky, zapravení rozvodů a úklid po montáži, závěrečné předvedení zákazníkovy. Náš technik vám vysvětlí fungování a ovládání klimatizace a zodpoví vaše dotazy. Při montáži se budeme snažit co nejméně rušit vaše pohodlí, ale je nutné počítat se zvýšeným hlukem především při prorážení otvorů pro rozvody, toto také případně opatrně oznámit sousedům, nebo na vývěsku krátkým sdělením o stavebních pracích.

5. Záruční a pozáruční servis

Pro dlouholetý spolehlivý a ekonomický chod klimatizační jednotky je nutné pravidelně provádět údržbu. Po instalaci klimatizační jednotky vám nabídneme servisní smlouvu za zvýhodněných podmínek. V pravidelných ročních intervalech se budeme starat o vaši klimatizační jednotku, aby vám dlouho bezporuchově sloužila. Je také dobré klimatizaci pravidelně spustit aby se předešlo případným zásahům v letních obdobích když je pak nejvíce potřebná.